Fotogalerie

03.03.2011 00:53

 Byla vytvořena nová sekce FOTOGALERIE, která bude obsahovat, resp. již obsahuje dokumentující fotografie a videa od počátku výstavby po předání stavby investorovi akce.
Fotgalerie je členěna do dalších sekcí, které budou postupně přidávány a rozšiřovány na základě postupujících prací a souvisejících činností, vč. dalších aktivit, které souvisí s plněním dotačního titulu.


https://www.for-tirop.eu/