Historik vyprávěl o 18. a 19. století v okolí Sloupu

26.03.2015 21:11

OBEC SLOUP V 18. A 19. STOLETÍ, V ČASE VELKÝCH PROMĚN, takové téma nesla druhá přenáška

konaná 26. března v prostorách Komunitního centra ve Sloupu v Čechách.

 

Historik českolipského muzea Mgr. Ladislav Smejkal vyprávěl pro více jak čtyři desítky návštěvníků o rozvoji řemeslné výroby, 

panování rodů nebo cestování místních občanů do zahraničí.

 


https://www.for-tirop.eu/